studentexpeditionen öppnar vid kårkansliet

Från och med  3 september kommer studentexpeditionen, som idag finns i UFA korridoren på plan 4, att flytta ner bredvid kåren utvalda tider. Expeditionen kommer att bemannas av studieadministratörerna, som kan svara på frågor om exempelvis CSN, behörighet och registrering. Öppettiderna är måndag – torsdag 11.00-13.00. Det betyder att drop-in tiderna som gällt tidigare inte gäller längre, annat är för studie- och karriärvägledaren, där är mottagningstiderna de samma.

Under övriga tider går det alltid att nå studieadministrationen via den nya mailen studentexpeditionen@gih.se