ENDA SÄTTET ATT GARANTERA STUDENTINFLYTANDET
ÄR ATT AKTIVT ENGAGERA SIG I DET SOM STUDENT

Det finns alla möjliga sätt att engagera sig för sin studietid på via kåren och finns inte just det sätt du önskar så går det att skapa! Det är erat egna engagemang som sätter ramarna för vad som händer genom kåren.

Som ledamot i Studentkåren får du möjlighet att utveckla Studentkårens arbete mot en god studiesocial miljö och en högre kvalité på utbildningen, samt bibehållen GIH-anda. Genom att engagera dig i Studentkåren blir din studietid vid GIH roligare och du får dessutom en fin merit på ditt CV. Studentkåren vid GIH består av presidium (ordförande och vice ordförande) samt ledamöter.

Vad innebär det att vara ledamot i Studentkåren?

Studentkårens ledamöter representerar studenterna vid högskolan och skall framföra studenternas åsikter om utbildningen och den studiesociala miljön. Detta gör vi genom att sitta med som studentrepresenanter vid en rad olika nämnder, råd och grupper vid GIH. Studentkåren sitter representerad i en mängd olika organ, nämnder och grupper som omfattar allt från likabehandling till utbildningskvalité, maten i restaurangen, it eller varför inte internationalisering. Under rubriken uppdrag kan du läsa mer om våra olika åtaganden.

Som ledamot kommer du känna att du kan göra skillnad för dina studier, lära dig mer om din utbildning och få förståelse för utformning och genomförande av utbildningarna vid GIH. Studentinflytandet vid GIH tas på väldigt stort allvar och är högt respekterat av personalen vid GIH.

Vad förväntas av en ledamot?

Som ledamot förväntas du dyka upp på styrelsens möten som sker ca 1 gång per månad, samt fullfölja dina uppdrag som du åtar dig som studentrepresentant. Därtill brukar kåren hjälpas åt att närvara på våra fattifrukostar och vid examen. Det är svårt att avgöra hur mycket tid du som ledamot kommer behöva avsätta till styrelsen, det beror helt på vad du intresserar dig för och hur många uppdrag du åtar dig. Sitter du med i styrelsen är tanken att gruppen hjälps åt och avlastar varandra när så behövs. Viktigt att komma ihåg är att studierna ALLTID går före arbetet i Studentkåren eftersom vi idag bedrivs på helt ideell basis. Det är dock även viktigt att du tänker dig att du har intentionen att engagera dig i det du åtar dig i den mån det är möjligt.

Andra sätt att engagera sig på

Kanske är det så att inte just ledamot i styrelsen är det som passar dig bäst. Då finns det en mängd andra sätt att engagera sig på som också är att aktivt engagera sig i kåren. Du kan exempelvis:

  • Gå med i Klubbmästeriet och hjälp till att ordna schyssta pubar och AW:s
  • Gå med i GIH IF och utveckla studentidrottandet vid GIH
  • Komma med förslag till kåren på vad vi kan göra
  • Komma med förslag till kåren på något ni vill göra som vi kan hjälpa till med
  • Engagera dig i något av våra evenemang; en sittning, arbetsmarknadsdagen, insparcen.
  • Bli klassrepresentant till programrådet
  • Köpa ett medlemsskap i kåren och stötta alla våra aktiviteter ekonomiskt