Nya rutiner vid registrering

Från och med vårterminen 2019 införs en ny rutin för alla GIH-studenter. Förändringen gäller Student-Ladok. Rutinen innebär att du som student själv registrerar dig i Ladok till de kurser du ska läsa kommande termin. Du måste vara registrerad på kursen för att kunna delta i undervisning och examination (få betyg). Registrering är också en förutsättning för att få studiemedel från CSN. I och med att du registrerar dig täcks du dessutom av studentförsäkringen. Det är därför viktigt att du följer denna nya rutin inför varje ny termin.

Som student vid GIH loggar du in som vanligt med ditt studentkonto på studentsajten för Ladok. Om du inte hittar dina kommande kurser när du loggat in beror det sannolikt på två saker: Antingen att kursen inte är öppen för registrering, eller att är du är spärrad för registrering. Spärren beror vanligen på att du inte uppfyller behörighetsvillkoren till kursen. Kontakta då Studentexpeditionen studentexpedition@gih.se. Registreringsperioden kommer vara öppen ca 10 dagar innan terminen börjar.