Kårstyrelsen

Det tjänstgörande organet för årsmötet är kårstyrelsen, vilken ska bestå av presidium, kassör, revisor, sekreterare och antal ledamöter. Dessa är den omedelbara ledningen av studentkårens verksamhet, men ledamöter är enligt stadgar valda studentrepresentanter som ska närvara i nämnder, styrelser och utskott. I denna roll tillkommer ett ansvar över att förbereda inför årsmöte och att verkställa de beslut som fattas under årsmötet.

Vilka är vi?

Vi har ännu inga bilder på den nya styrelsen, men detta kommer i ett senare skede. Nya styrelsen består av följande individer:

Emma Nordkvist (L) Ordförande och ledamot i högskolestyrelsen
Bea-Lina Holmberg (L) Vice ordförande och ledamot i högskolestyrelsen
Rebecka Heumann (L) Ordinarie ledamot och ledamot i högskolestyrelsen
Joakim Demegård (L) Ordinarie ledamot och klubbmästare
Nike Ingelmo (L) Ordinarie ledamot
Olle Gibson (L) Ordinarie ledamot
Emma Siggesson (M) Ordinarie ledamot
Diana Rapacewicz (L) Ordinarie ledamot

Föregående styrelse

 

REBECKA HEUMANN

ordförande
ordforande@karen.gih.se

 

HANNA ERIKSSON

Vice Ordförande
Viceordforande@karen.gih.se

 

 

OLINE MALMBERG

ledamot

 

 

WILLIAM CARLBOM

ledamot

 

ROBIN STRANDBERG

ledamot och Ceremonimästare

 

 

 

CECILIA OLBY

ledamot Och

Studerande skyddsombud

 

 

 

NIKE INGELMO

ledamot och Klubbmästare