Kårstyrelsen

Det tjänstgörande organet för årsmötet är kårstyrelsen, vilken ska bestå av presidium, kassör, revisor, sekreterare och antal ledamöter. Dessa är den omedelbara ledningen av studentkårens verksamhet, men ledamöter är enligt stadgar valda studentrepresentanter som ska närvara i nämnder, styrelser och utskott. I denna roll tillkommer ett ansvar över att förbereda inför årsmöte och att verkställa de beslut som fattas under årsmötet.

Vilka är vi?

Styrelsen består av följande individer:

  • Rebecka Heumann, Ordförande och ledamot i högskolestyrelsen.
  • Esmeralda Tellö, Vice ordförande och ledamot i högskolestyrelsen och IT-rådet.
  • Rasmus Engström, Ledamot i Stiftelsenämnden och ordförande i GIH IF.
  • Joakim Demegård, Ledamot i Stiftelsenämnden och Disciplinnämnden.
  • Emil Bojsen-møller, Ledamot i Högskolestyrelsen.
  • Mikaela Hemmälin, Ledamot i Miljörådet.
  • Anna Olsson, Ledamot i Biblioteksrådet, utbildning -och forskningsnämnden samt Arbetsmiljö och likabehandlingsgruppen.
  • Catarina Lindholm, Ledamot i Arbetsmiljö -och likabehandlingsgruppen.
  • Erik Peterson, Ledamot i Disciplinnämnden och Utbildnings -och forskningsnämnden.
  • Joanna Muleba, Studentombud/Administratör.

Styrelse

 

Rebecka Huemann

REBECKA HEUMANN

Ordförande
ordforande@karen.gih.se
070-4944103

 

Esmeralda

ESMERALDA TELLÖ

Vice Ordförande
Viceordforande@karen.gih.se

 

RASMUS ENGSTRÖM

Ledamot
Ordförande GIH IF
gihif@karen.gih.se

 

JOAKIM DEMEGÅRD

Ledamot
Klubbmästare
klubbmasteriet@karen.gih.se

 

EMIL BOJSEN-MOLLER

Ledamot
Emil.bojsen.moller@gih.se

MIKAELA HEMMÄLIN

Ledamot

 

 

ANNA OLSSON

Ledamot

Catarina

CATARINA LINDHOLM

Ledamot

 

ERIK PETERSON

Ledamot

 

JOANNA MULEBA

Studentombud/Administratör
info@karen.gih.se