Elektroniska kort från vt 19

Från och med vårterminen 2019 lämnar kåren sina plastkort bakom sig och övergår helt till elektroniska kort som ni laddar ner via mecenats app. För er som inte har en telefon med appar så går det utmärkt att själv beställa  ett fysiskt kort via mecenat. Information både om hur ni får kortet till appen och hur ni själva beställer ett kort skickas antingen via e-post eller via brev (om e-post inte finns). Ni får då en e-post med länk till att skapa konto för att ha kortet i telefonen (samt länk till att beställa fysiskt kort).

Det elektroniska kortet är precis lika giltigt som det fysiska kortet för samtliga rabatter och funktioner.