Dags att ansöka om stipendier

Nu är det dags att söka stipendie för VT19. perioden för att söka är 11/2-22/2. Ni hittar alla papper för att söka på GIH;s hemsida https://gih.se/Utbildning/Stod-och-service/Stipendier/

När ni söker är det viktigt att ni väljer rätt fond. Elin Johnson och samfonden söker ni för saker som har med era studier att göra, exempelvis utrustning för friluftsliv, böcker, träningskläder etc. 

Kvinnliga idrottslärarstudenter kan även söka i Karin Ljungwalhds fond. Här söker ni bara för resor kopplade till era studier, vilket inte innefattar SL/SJ till och från skolan, de söker ni för i Elin Johnsons fond och i Samfonden. Karin Ljungwaldhs fond är avsedd för träningsresor, studie resor och liknande. Kriterierna hittar ni på GIH:s hemsida för stipendier.

För vidare frågor mailar ni stipendienämnden.