Nya rutiner vid registrering

Från och med vårterminen 2019 införs en ny rutin för alla GIH-studenter. Förändringen gäller Student-Ladok. Rutinen innebär att du som student själv registrerar dig i Ladok till de kurser du ska läsa kommande termin. Du måste vara registrerad på kursen för att kunna delta i undervisning och examination (få betyg). Registrering är också en förutsättning […]