Uppdatering gällande situation vid GIH

Bästa studenter,

Först och främst hoppas vi på Studentkåren att ni tar väl hand om varandra och att ni mår bra trots det rådande läget.

Vi vill även lyfta att vi vet att många ogillar upplägget med distansstudier och vi vet att många känner sig isolerade.

Vi kan inte förändra situationen, men vi hoppas att vi tillsammans kan verka för att göra det bästa av situationen.

Men det hänger även på att ni hör av er till oss och berättar vad vi kan göra för er. 

Tips och råd vid distansstudier

Vi arbetar just nu aktivt på sociala medier för att ge råd och information gällande distansstudier. Ni hittar info om

detta och om den nya kårstyrelsen på vår Instagram. Vi försöker även uppdatera gihstudent så ofta som möjligt.

Examen och avslutning

GIH har skickat ut ett beslut gällande avslutningsceremonin. Den kommer ske digital den5 juni och börjar kl 10.00

samt pågår i cirka 45 minuter. Även fast detta är tråkigt får vi glädjas åt att GIH öppnarupp för att ha en

examensmiddag under hösten när Coronans tid förhoppningsvis är över.

Tyvärr kommer verken KM eller Kårstyrelsen anordna något avslutningsfirande på grund av rådande situation.

Däremot kan vi hjälpa er att boka en tillställning på annan plats, vi tänker främst att detta maximalt ska ske

klassvis. Om ni känner att ni trots det rådande läget vill fira er examen så kan ni vända er till

klubbmasteriet@karen.gih.se.

Vi kommer däremot i likhet med lärosätet försöka anordna en större tillställning till hösten om situationen

tillåter detta.

Omexamination och restexaminationer

Sista anmälan till restexaminationer är den 22 maj och ni kan läsa mer hur det kommer fungera

samt hur ni anmäler er på: https://www.gih.se/omexamination

Nästa tillfälle för restexamination är:

Onsdag 17 juni (teoretiska examinationer)

Torsdag 18 juni (teoretiska examinationer)

Praktiska examinationer ges under vecka 35

Spärregler och uppflyttningar

Vi har fått flera frågor gällande vad som händer om man inte klarar av alla kurser under terminen. Detta behandlas

i GUN, men utifrån det vi har hört så ska man minska kraven för att möjliggöra att så många som möjligt kan läsa vidare.

Öppettider vid GIH

GIH kommer fortsätta med distansstudier till och med den 22 maj. Därefter kommer ett nytt beslut fattas. Men GIH

är fortfarande öppet för självstudier och biblioteket är likaväl öppet. Öppettiderna är däremot begränsade och

personalen är inte här i samma utsträckning som vanligtvis. Om du vill läsa mer om detta kan du använda följande länk: GIH

GIH IF

GIH IF vill meddela att alla evenemang för denna termin tyvärr är inställda. Vi spånar på idéer hur vi eventuellt kan anpassa

våra barometrar och evenemang efter Covid-19. Har du några tankar, idéer och/eller förslag? Kontakta oss gärna på gihif@karen.gih.se

Vänliga hälsningar,