Vilka är vi?

REBECKA HEUMANN

ordförande
ordforande@karen.gih.se

HANNA ERIKSSON

Vice Ordförande
Viceordforande@karen.gih.se

OLINE MALMBERG

ledamot

WILLIAM CARLBOM

ledamot

ROBIN STRANDBERG

ledamot och Ceremonimästare

 

CECILIA OLBY

ledamot Och

Studerande skyddsombud

NIKE INGELMO

ledamot och Klubbmästare