Studentkåren

Studentkåren finns till för dig som är student vid GIH. Vi arbetar för att dina studier och din tid vid GIH ska blir så bra som möjligt.

Studentkåren vid Gymnastik och idrottshögskolans ändamål att är att bevaka och påverka sina medlemmars utbildning, men studentkåren ska samtidigt företräda alla studenter vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Årsmötet är fullmäktige och det beslutande organet över andra organisationer inom studentkåren. Verksamhet ska enligt stadgar organiseras genom årsmötet, presidium och kårstyrelse.

Det tjänstgörande organet för årsmötet är kårstyrelsen, vilken ska bestå av presidium, kassör, revisor, sekreterare och antal ledamöter. Dessa är den omedelbara ledningen av studentkårens verksamhet, men ledamöter är enligt stadgar valda studentrepresentanter som ska närvara i nämnder, styrelser och utskott.