Studentkåren vid Corona

Vi har kontinuerliga möten med institutionsledningen gällande Corona, denna sammansättning inkluderar bland annat vår rektor Per Nilsson. Situationen tas på yttersta allvar och alla lärare samt andra funktioner inom lärosätet samordnar sitt arbeta dagligen. Vi har försökt upprätta kontakt med alla instanser och vi vet att flera studenter är mer påverkade än andra. Det är även av denna anledning vi aktivt arbetar med dessa frågor.

Hur har ni det?

Till den viktigaste frågan för oss på kåren, hur har ni det egentligen? Vi förstår att många kanske inte har en bra studiemiljö för att plugga hemma och likaväl tycker det är svårt att plugga hemma. Vi vet även att distansstudier inte passar alla och om du tycker att detta drabbar dig hårt samt vill ha stöd eller bara berätta om vad som händer så får du gärna höra av dig till oss! Vi behandlar alltid allting anonymt och vi frågar alltid innan vi använder någons material eller reflektioner. Vi är även tacksamma för alla som hör av sig för det ger oss mer att arbeta med!

Öppettider på kårkansliet

På grund av Corona kommer våra öppettider vid kårkansliet förändras. Vi försöker att alltid vara öppet mellan 10.00-15.00. Men på grund utav den nuvarande situationen vet vi inte hur läget kommer förändras och det är även av den anledning vi valt att inte lägga upp något schema på våra sociala medier.

Lokaler                                                                                          

Lokalerna på GIH kommer vara stängt för hyresgäster, likaså kommer gymmet och restaurangen fortsätta vara stängt tillsvidare. Tillträde till biblioteket begränsas även till de som studerar och personal. Lokalerna är även stänga för studenterna under helgerna.