Studentkåren söker!

Nu är Insparcen över och en ny termin är igång! Trots rådande omständigheter hoppas vi att det ska bli en riktigt bra termin för alla studerande, men för att göra den lite bättre hoppas vi på att några studenter är intresserade av att engagera sig inom olika uppdrag!

Projektledare till PHLING VT-2021

PHLING är vår arbetsmarknadsdag som traditionellt sker i mars. Det är en perfekt chans för alla studenter att dels få jobb under studierna, men även en chans att se vilka aktörer som finns på marknaden som du potentiellt kan anställas av efter avslutade studier. Det är ett bra tillfälle att utöka ditt nätverk inför framtiden.

• Vi söker en eller flera personer som är intresserade av att projektleda PHLING

• Ni kommer få stöd av Studentkåren hela vägen till PHLING. Ni har även tillgång till all material som tidigare projektledare har haft för inspiration och vägledning

• Ni kommer få diplom för ert arbete (även bra att ha på sitt CV)

• Ingen tidigare erfarenhet krävs, men du/ni ska ha ett intresse att projektleda PHLING.

Insparcsansvariga HT-2021

Ansökan för att bli ansvarig för Insparcen 2021 är öppen! Uppdraget innebär ansvaret för all förberedelse och genomförandet av insparcen under augusti och september. I uppdraget ingår t.ex. ansvar för faddrarna, events och ekonomi. Du kommer att ha kontinuerlig kommunikation med kårstyrelsen under projektets gång..

• Vi söker dig/ni som är intresserade av att driva Insparcen. Vi söker fler stycken för att bli ansvariga, för att ni ska kunna dela upp ansvarsområden. Ni kan antingen söka enskilt eller som grupp!

• Ingen tidigare erfarenhet krävs. Dock är det en fördel om du själv deltagit innan.

• Vi ser gärna att man kommer med idéer hur man kan utveckla insparcen.

Hur söker du?

Om du eller ni är intresserade av något av de ovannämnda projekten får du skicka en ansökan till info@karen.gih.se. Inkludera vem du eller ni är, varför vill just du leda projektet samt dina styrkor och svagheter i relation till projektet. Kårstyrelsen kommer sedan att göra ett beslut vem som väljs till de olika projekten.

Utbildningsgruppen söker

Nu är det din chans att tycka till om utbildningsutbudet ser ut vid GIH! Vad tycker du behöver förbättras och vad är bristerna? Vad borde erbjudas och hur kan utbildning bli attraktiv för framtida studenter? Tänk 5 år framåt, hur borde utbildningen se ut vid GIH?

Vem söker vi?

  • Vi söker dig som studerar eller nyligen tagit din examen vid GIH. Du kommer få en möjlighet att påverka utbildningsutbudet vid GIH. Det här en möjlighet att verkligen lyfta alla saker du tycker bör utvecklas och vi rekommenderar starkt att du tar den här chansen om du anser att det finns förbättringar som behöver göras.

När samlar vi in dina åsikter?

  • Vi kommer ha ett möte online den 2/10 mellan klockan 10 till 12. Ta chansen och delta. Detta är din chans att säga vad du verkligen tycker om din utbildning och utbildningsutbudet vid GIH. Skriv till info@karen.gih.se, berätta vilken klass du tillhör och vilken mejl vi ska skicka inbjudan till.

Viktig information till studerande:

Studenthälsan!

Missa inte att studenthälsan erbjuder individuella samtal och att det erbjuder flera spännande kurser. Just nu finns det kurser i medicinsk yoga och i hur man slutar prokrastinera! För att hitta mer information gå in på deras hemsida snarast! Studenthälsans hemsida

Biblioteket

Sedan den 31 augusti har biblioteket återgått till ordinarie öppettider och bemanning. För att underlätta att hålla avstånd har vissa läsplatser och datorer spärrats av. Läs mer på www.gih.se/nyacoronaviruset_biblioteket

Öppet på helgerna igen, även för studenter

GIH:s lokaler är öppna för studenter och hyresgäster på helgerna igen, under samma tider som biblioteket har öppet. Se bibliotekets öppettider på www.gih.se/Bibliotek/Om-biblioteket/Oppettider/

Omklädning och duschar

Omklädningsrummen och duscharna får nu åter användas av studenter och personal, förutsatt att gängse distansregler om armlängds avstånd kan upprätthållas.

Stipendium

Pineberry delar årligen ut ett stipendium som riktar sig till studenter som skrivit en uppsats inom ämnet digital marknadsföring. Stipendiet är värt 10 000 kr och delas ut en gång per år. Författare till både C- och D-uppsatser kan söka. Läs mer om stipendiet genom länken nedan: https://www.pineberry.com/stipendium/

För att hitta fler stipendium rekommenderar vi att ni tittar på följande länk:

https://stiftelser.lansstyrelsen.se/

Vaktmästeriet söker!

Laddsladdar till två stycken högtalare sökes, om dessa inte kommer in så får inga studenter låna högtalare. Vänligen lämna in dessa snarast!


Varma hälsningar,

Kårstyrelsen