Vad gör vi?

Enligt högskolelagen, 4. kap. 9 §, ska en studentkår ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan. Lag (2009:766). GIH:s studentkår har valt att göra detta inom ramen för tre fokusområden; Utbildningsbevakning, studiesocial miljö, samt organisation och service. Du kan läsa mer om dessa tre områden och studentkårens vision här. På den här sidan har vi samlat alla de uppdrag vi som kår har, så att du ska kunna få en bättre förståelse för vad vi gör, och inspiration till vad du själv skulle kunna engagera dig i om du går i tankar på att söka till kårstyrelsen.

Nämnder, råd och grupper

Högskolestyrelsen (HS)

Högskolestyrelsen är lärosätets högst beslutande organ som sammanträder ungefär fem gånger/år. Studentkåren har tre representanter i högskolestyrelsen, varav två är vår Ordförande och vår vice ordförande. Den tredje posten fylls av en ledamot. På högskolestyrelsen diskuteras frågor som rör skolans styrning på högsta nivå.

Beredningsrådet för anställningsärenden (BA)

BA hanterar rekryteringen av ny personal till högskolan. Studentkåren sitter här med en ledamot som går på möten, är med och tittar på ansökningar, diskuterar kvalifikationer och går på provföreläsningar. Här är vi alltså med och påverkar vilken personal lärosätet anställer. Mötestiderna för BA är lite varierade då de är beroende av när skolan är i behov av att anställa och inte.

Stiftelsenämnden

Stiftelsenämnden är de som beviljar skolan stipendier och här är kåren representerad med två ledamöter. Stiftelsenämndens jobb är främst under de två ansökningstiderna för skolans stipendier och övrig tid är det ganska lugnt. Det här uppdraget är således ganska fördelaktigt att kombinera med något annat uppdrag för kåren.

Grundutbildningsnämnden (GUN)

Grundutbildningsnämnden hanterar alla frågor som rör utformningen på er utbildning. Är diskuteras och bestäms kursplaner, innehåll på kurser och kvaliten diskuteras. Här tar vi upp om kursplanerna efterlevs, att examinationerna följer de lagar och regler som gäller för en myndighet och mycket mycket mer. Det här är platsen för dig som är intresserad av själva innehållet i er utbildning. GUN sammanträder 1 gång i månaden och mötena är oftast en hel förmiddag eller eftermiddag och kräver en del förberedelser.

Arbetsmiljö- och likabehandlingsgruppen (AML)

I AML sitter två ledamöter från studentkåren samt kårkanslisten. Här analyseras och diskuteras skolans arbetsmiljö- och likabehandlingsarbete på alla nivåer, såväl för anställda som för studerande. Gruppen sammanträder en gång i månaden á två timmar och kräver viss förberedelse inför varje möte. Det här är gruppen för dig som är intresserad av diskriminerings- och rättighetsfrågor.

IT- rådet

IT-rådet diskuterar allt som har med skolans IT att göra; hur plattformerna fungerar, vilka uppdateringar som är på väg etc. Här sitter studentkåren representerad med en ledamot. Också det här uppdraget kan med fördel kombineras med fler uppdrag för styrelsen då det inte är särskilt omfattande.

Biblioteksrådet

För dig som är engagerad i biblioteket helt enkelt. Också här sitter en ledamot och uppdraget kan med fördel kombineras med andra engageman inom kåren, då det inte är jättemycket sammanträden.

Matrådet

Matrådet diskuterar maten i restaurangen och hur restaurangen fungerar på skolan. Här sitter kåren representerad med en ledamot och också detta är ett uppdrag som går att kombinera med fler uppdrag utan att det blir för mycket. I gruppen sitter både representanter från skolan, samt även restaurangen själv. Här har studentkåren exempelvis hjälpt till att sänka priset på kaffe (yay!)

Studentkårens egna uppdrag

Ceremonimästare eller KM

Som ceremonimästare i kåren ansvarar du, med stöd från en kollega i kåren till samt kårkanslisten, för kårens alla evenemang. Det handlar om att vara den som ansvarar för examensfesterna tillsammans med en grupp avgångsstudenter, att genomföra fattifrukostar (kåren hjälper till såklart!), planera lucia, hjälper höst- och vårmiddagsgrupperna med planeringen av sina sittningar och andra mysiga evenemang som kåren håller. Det är också så att du som ceremonimästare själv kan komma med ideer och ändringar. Det är passar dig som tycker att de sociala tillställningarna på skolan är de viktigaste och det roligaste att göra för studenterna.

Ansvarig för större evenemang

Kanske passar det inte dig att vara just ledamot i kåren, men du vill gärna prova på att göra något någon enstaka gång sådär. Då går det att söka till något av alla de engagemang som studenter själva driver igenom. Dessa är bland annat höst- och vårsittningen, insparken och Phling- GIH:s egen arbetsmarknadsdag. Dessa lägger vi själva ut ansökningar för när det är dags, så då är det bara hålla utkik här på hemsidan regelbundet, eller varför inte maila oss ditt intresse redan nu om du vet att det är något du vill göra! info@karen.gih.se