Sommarinfo från kåren

Nu är sommaren snart här och vi på kåren vill passa på att önska er en alldeles fantastisk sommar! Kårkansliet har öppet de dagar det är resttentor under vecka 24 & 25, tider finns längre ner på sidan. Därefter har kåren semester helt vecka 26-31 och kansliet öppnar igen till insparcsveckan i slutet av augusti. […]

Dags för skåptömning

Sommaren närmar sig och de av er som tar er examen eller ska sluta eller studera på annat lärosäte i sommar behöver börja tänka på att rensa ur era skåp och lämna tillbaka er tag till vaktmästeriet. Från nu och fram till terminsslut går bra att gå förbi vaktmästeriet och fixa blipp och säga till […]

SSCO har lediga uppdrag i sin styrelse.

SSCO:s studentråd ska den 22 maj 2019 välja ett flertal förtroendevalda till poster inom SSCO. I det här utskicket informerar vi om de val som valberedningen ska bereda och beskriver de utlystauppdragen. Det är valberedningens ansvar att inför studentrådet bereda följande val till SSCO ● Ordförande ● Vice ordförande ● Sju till nio styrelseledamöter ● […]

UKÄ söker studenter till granskningen av ämneslärarprogrammet

Just nu pågår en utvärdering av ämneslärarutbildningarna på GIH. Det är Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som utvärderar kvaliteten på din utbildning. Detta görs på uppdrag av Sveriges regering och sker på 27 olika lärosäten i landet. En del av utvärderingen är att det genomförs intervjuer med studenter på utbildningen. Detta görs dels för att ta del av […]

Dags att ansöka om stipendier

Nu är det dags att söka stipendie för VT19. perioden för att söka är 11/2-22/2. Ni hittar alla papper för att söka på GIH;s hemsida https://gih.se/Utbildning/Stod-och-service/Stipendier/ När ni söker är det viktigt att ni väljer rätt fond. Elin Johnson och samfonden söker ni för saker som har med era studier att göra, exempelvis utrustning för […]

Studentkåren nominerar studentrepresentanter till granskning av lärosätens kvalitetssäkringsarbete

Inom ramen för det nationella kvalitetssystemet för högre utbildning kommer Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att genomföra granskningar av 11 lärosätens kvalitetssäkringsarbete under 2019 uppdelat på två granskningsomgångar. Den andra granskningsomgången med sex lärosäten kommer att ha uppstart 13 september 2019. De lärosäten som ingår i denna granskningsomgång är följande: Beckmans Designhögskola, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan i […]

Elektroniska kort från vt 19

Från och med vårterminen 2019 lämnar kåren sina plastkort bakom sig och övergår helt till elektroniska kort som ni laddar ner via mecenats app. För er som inte har en telefon med appar så går det utmärkt att själv beställa  ett fysiskt kort via mecenat. Information både om hur ni får kortet till appen och […]

Nya rutiner vid registrering

Från och med vårterminen 2019 införs en ny rutin för alla GIH-studenter. Förändringen gäller Student-Ladok. Rutinen innebär att du som student själv registrerar dig i Ladok till de kurser du ska läsa kommande termin. Du måste vara registrerad på kursen för att kunna delta i undervisning och examination (få betyg). Registrering är också en förutsättning […]

Kåren tar swish

Vi vet att ni alla har väntat och frågat och önskat och suckat, skakat på huvudet, stampat otåligt osv. Och nu kan kåren äntligen meddela att vi tar swish på vår försäljning av produkter på kåren. Yay! Detta innebär att du kan betala med swish när du köper dina nocco och kläder och böcker och […]