Elektroniska kort från vt 19

Från och med vårterminen 2019 lämnar kåren sina plastkort bakom sig och övergår helt till elektroniska kort som ni laddar ner via mecenats app. För er som inte har en telefon med appar så går det utmärkt att själv beställa  ett fysiskt kort via mecenat. Information både om hur ni får kortet till appen och […]

studentexpeditionen öppnar vid kårkansliet

Från och med  3 september kommer studentexpeditionen, som idag finns i UFA korridoren på plan 4, att flytta ner bredvid kåren utvalda tider. Expeditionen kommer att bemannas av studieadministratörerna, som kan svara på frågor om exempelvis CSN, behörighet och registrering. Öppettiderna är måndag – torsdag 11.00-13.00. Det betyder att drop-in tiderna som gällt tidigare inte […]