Dags att ansöka om stipendier

Nu är det dags att söka stipendie för VT19. perioden för att söka är 11/2-22/2. Ni hittar alla papper för att söka på GIH;s hemsida https://gih.se/Utbildning/Stod-och-service/Stipendier/ När ni söker är det viktigt att ni väljer rätt fond. Elin Johnson och samfonden söker ni för saker som har med era studier att göra, exempelvis utrustning för […]

Studentkåren nominerar studentrepresentanter till granskning av lärosätens kvalitetssäkringsarbete

Inom ramen för det nationella kvalitetssystemet för högre utbildning kommer Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att genomföra granskningar av 11 lärosätens kvalitetssäkringsarbete under 2019 uppdelat på två granskningsomgångar. Den andra granskningsomgången med sex lärosäten kommer att ha uppstart 13 september 2019. De lärosäten som ingår i denna granskningsomgång är följande: Beckmans Designhögskola, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan i […]

Elektroniska kort från vt 19

Från och med vårterminen 2019 lämnar kåren sina plastkort bakom sig och övergår helt till elektroniska kort som ni laddar ner via mecenats app. För er som inte har en telefon med appar så går det utmärkt att själv beställa  ett fysiskt kort via mecenat. Information både om hur ni får kortet till appen och […]

studentexpeditionen öppnar vid kårkansliet

Från och med  3 september kommer studentexpeditionen, som idag finns i UFA korridoren på plan 4, att flytta ner bredvid kåren utvalda tider. Expeditionen kommer att bemannas av studieadministratörerna, som kan svara på frågor om exempelvis CSN, behörighet och registrering. Öppettiderna är måndag – torsdag 11.00-13.00. Det betyder att drop-in tiderna som gällt tidigare inte […]