Årsmöte 13/3 och ansökningstider

Bästa Studenter,

Varmt välkomna till GIH:s Studentkårs och GIH IF:s årsmöten! Årsmötet är studentkårens såväl som idrottsföreningens högst beslutande organ och hålls en gång per år. Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt kommer och vill vara med och påverka verksamheten för kommande år. Vi slår upp portarna 12.00. Självklart får ni ta med er lunch till årsmötet och äta. Fika kommer att bjudas på mellan årsmötena.

PROGRAM

12.00 – 12.45 GIH IF:s årsmöte

12.45 – 13.00 Fikapaus

13.00 – 14.30 Studentkårens årsmöte

15.00 – 20.00 (ca) AW PUB @ Mässen

Ansökningar till studentkårens styrelse skall vara oss tillhanda senast den 15 februari och skickas till info@karen.gih.se. Ansökan skall innehålla både CV och personligt brev samt vilken position och vilka uppdrag du söker till i kåren. Motioner skall vara studentkåren tillhanda senast den 1 mars och innehålla rubrik samt yrkande om vad förslaget stipulerar. Också dessa skickas till info@karen.gih.se

Är du osäker på vad vi gör och om du vill vara med? Gå in på gihstudent.se/uppdrag och läs mer om vad vi gör och kom förbi kansliet och prata med oss! Följ oss även gärna på våra sociala kanaler @gihstudent och @GIHIF där vi under kommande veckor kommer att uppdatera er med om vad vi gör om dagarna.

Med hopp om ett givande årsmöte,

Rebecka Heumann                 Diana Rapacewicz

Ordförande Studentkåren           Ordförande GIH IF