Välkommen till Gymnastik- och Idrottshögskolans StudentkårsStudentkåren finns till för dig som är student vid GIH. Vi arbetar för att dina studier och din tid vid GIH ska blir så bra som möjligt. Vi arbetar i nära samarbete med  GIH IF, våra egna utskott Klubbmästeriet och  Doktorandrådet.

Det tjänstgörande organet för studentkåren är kårstyrelsen. I denna roll tillkommer ett ansvar över att förbereda inför årsmöte och att verkställa de beslut som fattas under årsmötet. Kårstyrelsen är därefter ansvarig att leda arbetet eller delegera arbetet stadgeenligt. 

Vad gör vi? Vilka är vi? Bli medlem