Studentkåren nominerar studentrepresentanter till granskning av lärosätens kvalitetssäkringsarbete

Inom ramen för det nationella kvalitetssystemet för högre utbildning kommer Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att genomföra granskningar av 11 lärosätens kvalitetssäkringsarbete under 2019 uppdelat på två granskningsomgångar. Den andra granskningsomgången med sex lärosäten kommer att ha uppstart 13 september 2019. De lärosäten som ingår i denna granskningsomgång är följande: Beckmans Designhögskola, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Stockholms konstnärliga högskola, Stockholms Musikpedagogiska Institut. De söker nu studentrepresentanter som är intresserade av att delta som bedömare i dessa granskningar.

Läs hela annonsen i vårt senaste nyhetsinlägg. Du hittar det till höger på sidan under rubriken nyheter.